Allmänna villkor

De allmänna villkor som deklareras nedan är de villkor som gäller för användning av den webbbaserade tjänsten som finns på https://edux.se.

På denna Internetadress tillhandahålls facklitteratur, kurslitteratur, kurser och utbildningar (hädanefter benämnt "Materialet"). Materialet, medlemskapet och övriga verktyg som tillhandahålls på https://edux.se benämns hädanefter ”Tjänsten”. De villkor som anges nedan utgör ”Allmänna villkor”. Skaparna till Tjänsten benämns ”Upphovsmännen”. Materialet är skapat av externa författare (hädanefter benämnda "Författarna") och merparten av Materialet tillhör externa företag som huvudsakligen utgörs av bokförlag (hädanefter benämnt "Förlagen").

 

1. Medlemsskap & Säkerhet

1.1. På https://edux.se erbjuds en tjänst där du kan få tillgång till facklitteratur, kurslitteratur, utbildningar och kurser. Tjänsten tillhandahålls via en webbplattform som hädanefter benämns ”Applikationen”.

1.2 För att nyttja Applikationen behöver du ett medlemskap. Medlemskapet kan vara behäftat med en kostnad och kräver att du anger e-postadress, namn, adress och yrke. För att skapa ett användarkonto skall du vara minst 18 år, vilket du bekräftar när du skapar kontot.

1.3 Informationen i Applikationen är avsedd för professionella och studerande inom relevanta utbildningar. Den kunskap som kan inhämtas från Applikationen får inte användas av icke professionella. Informationen i Applikationen skall inte användas för att ersätta vetenskaplig och evidensbaserad praxis, eller beprövad erfarenhet. Informationen som presenteras i Applikationen avser vara uppdaterad och korrekt men garantier kan inte lämnas. Det är användarens ansvar att utröna huruvida informationen som presenteras i Applikationen är användbar och korrekt. Upphovsmännen samarbetar med Förlag och Författare för att hålla informationen uppdaterad och korrekt. Det är ändock varje enskild användares ansvar att bekräfta att informationen är korrekt innan den används. Upphovsmännen, Förlagen och Författarna ansvarar inte för eventuella konsekvenser av tillämpande av Materialet.

 

2. Betalning

2.1 Priser för användning av Tjänsten framgår alltid på beställningssidan. Priser och erbjudanden kan variera över tid. Alla priser visas inklusive svensk mervärdesskatt. Upphovsmännen har rätt att från tid till annan justera priserna. Betalning görs direkt på hemsidan via tredjeparts-lösning. Betalningen är säker eftersom hela Applikationen är krypterad enligt branschstandard (SSL/TLS). Vidare sker transaktionen hos tredje part som likaledes implementerar krypterad informationsöverföring. Öppet köp gäller i 7 dagar.

 

3. Användarrätt

3.1 Som medlem får du en begränsad och återkallelsebar rätt att använda Applikationen för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter (till Applikationen) med andra personer. Applikationen har en inbyggd modul som kan upptäcka sådan otillåten användning.

3.2 Det kan inte garanteras att du alltid kommer att komma åt Applikationen via alla mobiltelefoner, datorer, surfplattor eller från alla platser. Applikationen kräver anslutning till Internet. Det kan inte garanteras att Applikationen är felfri eller fri från brister och säkerhetsrelaterade problem. Webbplattformen är konstruerad så att dina personuppgifter lagras säkert och skyddat. All information är krypterad med SSL/TLS.

3.3 Förlagen och Författarna äger rättigheterna till Materialet, såvida inte annat anges i direkt anslutning till Materialet. Du har inte rätt att kopiera, sprida eller sälja informationen utan skriftligt samtycke från Förlagen och Författarna.

 

4. Reklamation

4.1 Om Tjänsten inte fungerar trots att du har de förutsättningar som krävs för att använda Tjänsten, så skall du reklamera den inom 30 dagar.

 

5. Behandling av personuppgifter

5.1 Dina personuppgifter kommer aldrig ges till tredje part. Tjänsten kommer aldrig kräva känsliga personuppgifter av dig, utöver namn, yrke, e-postadress och adress. Tjänsten inkluderar utskick av ett nyhetsbrev max 36 gånger per år. Du har alltid rätt att avböja nyhetsbrevet utan att avsluta ditt medlemsskap i Tjänsten.

 

6. Avsluta medlemsskap

6.1 Om du önskar radera ditt användarkonto ber vi dig att skicka en begäran till oss på info@edux.se. Återbetalning av medlemsavgift sker inte, såvida inte reklamation görs (se nedan).

 

7. Sekretess

7.1 Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

 

8. Ändringar och övrigt

8.1 Upphovsmännen förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor. Du kommer få information om ändring av de Allmänna Villkoren senaste 30 dagar innan villkoren implementeras. Om du inte accepterar villkoren skall du avsluta ditt medlemsskap.

 

9. Reklamationer

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter. Allmänna Reklamationsnämnden Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 Epost: arn@arn.se

 

Prova Edux gratis i 10 dagar!

På Edux använder vi cookies. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer.